กำหนดการ

วันที่ 22 เมษายน 2559

งานครูเกษียณ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน งานครูเกษียณ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานครูเกษียณ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานครูเกษียณ
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- งานครูเกษียณ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนเมษายน 2559

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep