กำหนดการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2558

ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้า และครูเกษียณ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 12.00 น. เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, Chest X-Ray และพบแพทย์ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ตรวจสุขภาพครู เจ้าหน้าที่ และครูเกษียณ วันเสารที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 - 14.00 น. พบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพ ณ ห้องยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่ (เปลี่ยนจากห้องมงฟอร์ต เนื่องจากใช้สถานที่จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)

แผนงาน : ปฎิทินโรงเรียนเดือนมิถุนายน 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep