กำหนดการ

วันที่ 4 กันยายน 2558

ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ทัศนศึกษานักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ทัศนศึกษานักเรียน
- ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.2 พระราชวังสนามจันทร์ – ฟาร์มจระเข้สามพราน จ.นครปฐม 08.00 – 16.00 น. (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.3 ท้องฟ้าจำลองเอกมัย 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 6 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.5 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร-วัดป่าเลไลยก์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษา ป.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 08.30-16.00 น. (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.2 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.1 ซาฟารีย์เวิล์ด 07.30 – 16.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.4 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร –ตลาดน้ำอโยธยา - วัดหน้าพระเมรุ 07.00 – 17.00 น. (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.5 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก – โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ – สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 พระราชวังบางปะอิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วังโบราณ – วิหารมงคลบพิตร 07.00 – 16.00 น. (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ป.6 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช คลอง5)+ชมโชว์วิทยาศาสตร์ 08.30 – 16.00 น. (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 บึงฉวาก (ชมปลาน้ำจืด+น้ำเค็ม+จระเข้)– ตลาดร้อยปี 07.30 – 17.00 น. (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ทัศนศึกษา ม.6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด ทัศนศึกษานักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2558)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนสิงหาคม 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep