กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น.

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานแนะแนวพานักเรีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.30 – 17.00 น.


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียนเดือนพฤศจิกายน 2558

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep