กำหนดการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

Extreme Sat 6

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

Extreme Sat 6

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Extreme Sat

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Extreme Sat
- Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 21 พ.ค. 2559)
- Extreme Sat 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 2 (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 3 (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- Extreme Sat 4 (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 5 (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 6 (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 7 (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 8 (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- Extreme Sat 9 (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (หยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมฯ) (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 10 (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- ไม่มีเรียน Extreme Sat (แข่งกรีฑาสีนักเรียน ป.1-ป.3) (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- Extreme Sat 11 (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 12 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 13 (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat 14 (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- Extreme Sat (วันที่ 4 มี.ค. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep