กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 ก.ย.2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 24 พ.ย.2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 ก.พ.2560 (วันที่ 23 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep