กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. ผู้แทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep