กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ
- วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. นักเรียนทุกระดับชั้น ชมประวัติและผลงานของนักบุญหลุยส์ มารีฯ และร่วมร้องเพลง สดุดีนักบุญมงฟอร์ต และ เพลง Glory to Montfort ในห้องเรียน (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559 งานนิทรรศการเทิดเกียรติ นักบุญหลุยส์ฯ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- ในโอกาสครบรอบ 300 ปี แห่งการจากไปของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต งานอภิบาลจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 59 เวลา 07.50 น. นักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep