กำหนดการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (หยุด)


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ส.ค.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep