กำหนดการ

วันที่ 27 กันยายน 2559

สอบปลายภาค 1/2559 ป.1-ม.3 หยุด / ม.4-6 สอบ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบปลายภาค 1/2559

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบปลายภาค 1/2559


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.ย.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep