กำหนดการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 4 พ.ย. 2559)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep