กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

EXTREME SAT 4

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา รายการ
ตลอดวัน

EXTREME SAT 4

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : EXTREME SAT


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.59

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep