กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2560

เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- เสนอพิจารณาอนุมัติงานและโครงการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : (6-608) งานเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep