กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2560

งานการแสดงออกของนักเรียน “มหาราชแห่งแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” ระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DA

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 / STEM ACADEMIC DAY


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ม.ค.60

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep