กำหนดการ

วันที่ 13 เมษายน 2560

หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-14 เม.ย.2560


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มี.ค.60

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep