กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Extreme Sat

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Extreme Sat
- Extreme Sat (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ ​14 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 23 ก.ย. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ค.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep