กำหนดการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2560

มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มอบตัวรักษาสิทธิ์ ป.1 ปี 2561


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep