กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ 

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมฯ


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep