กำหนดการ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

วันปิยมหาราช

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

วันปิยมหาราช 

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันปิยมหาราช

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วันปิยมหาราช
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep