กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2561

Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 พ.ย. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- Extreme Sat ครั้งที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- Extreme Sat ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ต.ค.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep