กำหนดการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

กิจกรรมวันคริสต์มาส

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมวันคริสต์มาส

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ธ.ค.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep