กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน ก.พ.2561

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep