กำหนดการ

วันที่ 6 เมษายน 2561

กิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2562

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2562

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรม Open House ป.1 ปีการศึกษา 2562


แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน เม.ย.2561

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep