กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615)

โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น  ป.4-ป.6 (6-615)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615)
- โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด โครงการติดตั้งชุด LED Touch Screen เพื่อการ เรียนการสอนระดับ ป.4 และ EP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (6-615) (วันที่ 30 เม.ย. 2561)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep