กำหนดการ

วันที่ 1 มกราคม 2561

เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ


แผนงาน : รหัส 6-715 งานมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โปรแกรม Bell

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep