กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สิ้นสุด เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน


แผนงาน : รหัส 6-702 Work Permit and VISA

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep