กำหนดการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันวิชาการ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

วันวิชาการ

 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันวิชาการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วันวิชาการ
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- วันวิชาการ (วันที่ 28 พ.ย. 2560)

แผนงาน : ปฏิทินโรงเรียน พ.ย.2560

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep