กำหนดการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 มิ.ย.62

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รักษาสิทธิ ป.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-8 มิ.ย.62


แผนงาน : ปฏิทิน มิ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep