กำหนดการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สัปดาห์ต้านยาเสพติด / โรคเอดส์ วันที่ 26-27 มิ.ย.62


แผนงาน : ปฏิทิน มิ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep