กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี


แผนงาน : ปฏิทิน ก.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep