กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62

รายการกำหนดการของขั้นตอน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 เรียน / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 สอบ / ม.4-ม.6 หยุด (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 หยุด / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 22-26 ก.ค.62 ป.1-ป.6 สอบ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ (วันที่ 26 ก.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep