กำหนดการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประชุมครูประจำเดือน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชุมครูประจำเดือน 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมครูประจำเดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมครูประจำเดือน
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 26 ก.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep