กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / วันออกพรรษา

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9


แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep