กำหนดการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

รายการกำหนดการของขั้นตอน

เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep