กำหนดการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จำหน่ายใบสมัคร ม.1+ม.4 ปีการศึกษา 2563


แผนงาน : ปฏิทิน ต.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep