กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62

รายการกำหนดการของขั้นตอน

สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62
- สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- สมัครสอบ ม.4 รอบภายใน ปี 2563 วันที่ 4-8 พ.ย.62 /สอบคัดเลือก ม.4 รอบภายในปี 63 วันที่ 9 พ.ย.62 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4(ภายใน) (วันที่ 13 พ.ย. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน พ.ย.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep