กำหนดการ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อปีการศึกษา 2563


แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep