กำหนดการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ป.1-ป.6 เรียนตามปกติ / ม.1-ม.3 หยุด / ม.4-ม.6 สอบ

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 18-24 ธ.ค.62


แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep