กำหนดการ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- สังสรรค์ครอบครัวพนักงาน (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : ปฏิทิน ธ.ค.62

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep