กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ม.3 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ม.2 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ม.1 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ป.2 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ป.4 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน - ป.6 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน -ป.5 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ม.4-ม.6 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน ป.1 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออก ป.3 เวลา 17.30 น.ณ หอประชุมหลุยส์ฯ มารี (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมการแสดงออกนักเรียน (วันที่ 20 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep