กำหนดการ

วันที่ 4 มกราคม 2563

รับสมัคร ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับสมัคร ม.1, ม.4 ปี 2563 รอบภายนอก


แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep