กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2563

ประชุมครูประจำเดือน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมครูประจำเดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมครูประจำเดือน
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือน (วันที่ 7 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep