กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2563

วันตรุษจีน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

วันตรุษจีน 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : วันตรุษจีน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

วันตรุษจีน
- วันตรุษจีน (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- วันตรุษจีน (วันที่ 25 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ม.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep