กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : มิสซาศุกร์ต้นเดือน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

มิสซาศุกร์ต้นเดือน
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน ก.พ.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep