กำหนดการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562


แผนงาน : ปฏิทิน ก.พ.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep