กำหนดการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563

ประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

ประถม-สอบ / ม.ต้น-สอบ / ม.ปลาย หยุด 

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


แผนงาน : ปฏิทิน ก.พ.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep