กำหนดการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563

เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น

งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น
- งดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น (วันที่ 14 มี.ค. 2563)
- เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป.1 ม. ม.4 และ นร.แทรกชั้น (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) (วันที่ 14 มี.ค. 2563)

แผนงาน : ปฏิทิน มี.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep