กำหนดการ

วันที่ 28 มีนาคม 2563

เลื่อนวันประชุมผู้ปกครอง (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง) /ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

งดประชุมผู้ปกครอง/ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งดประชุมผู้ปกครอง/ประกาศผลผ่านเว็บไซต์/หนังสือเรียนรับเปิดเรียน 18 พ.ค.63


แผนงาน : ปฏิทิน มี.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep