กำหนดการ

วันที่ 16 มีนาคม 2563

งดเรียน Summer course /เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ป.1 ม.1 ม.4 (รร.แจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

นร.ป.1,ม.1,ม.4 เรียนปรับพื้นฐานตามปกติแต่เลื่อนเป็นวันที่ 4-15 พ.ค.63 / ระดับชั้นอื่นงดเรียน Summer course

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นร.ป.1,ม.1,ม.4 เรียนปรับพื้นฐานตามปกติแต่เลื่อนเป็นวันที่ 4-15 พ.ค.63 / ระดับชั้นอื่นงดเรียน Summer course


แผนงาน : ปฏิทิน มี.ค.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep