กำหนดการ

วันที่ 6 เมษายน 2563

เลื่อนกิจกรรม Open House (รร.แจ้งวันให้ทราบภายหลัง)

สถานที่ Assumption College Thonburi

เวลา กิจกรรม สถานที่

เลื่อนกิจกรรม Open House ไม่มีกำหนด

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : เลื่อนกิจกรรม Open House ไม่มีกำหนด


แผนงาน : ปฏิทิน เม.ย.63

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep